Back

Ár scéal / Our Story

Find about more about us

Fúinn

Tá Coláiste na nOileán suite i gceartlár na Gaeltachta i gCeantar na nOileán, áit ina bhfuil seans iontach ag an dalta feabhas agus forbairt a chur ar a chuid Gaeilge chomh maith le heolas a fháil ar a stair agus a gcultúr

 

Tá an Coláiste ag rith cúrsaí Gaeilge le os cionn 50 bliain agus i rith an ama seo tá cúrsa cuimsitheach curtha le chéile againn, mar aon le leabhrán speisialta do dhaltaí na hardteistiméireachta agus do dhaltaí an Teastas Sóisearach. Baineann muid úsáid as na modhanna múinte is nua aimseartha agus cuireann muid an-bhéim ar an nGaeilge labhartha ar bhealach spraíúil taitneamhach, chun suim a chothú sa teanga.

About Us

The College is located in Ceantar na nOileán which lies in the heart of the Connemara Gaeltacht, 35 miles west of Galway City. Irish summer courses have been run here for over 50 years, which gives us the experience and expertise to provide an excellent service.

Students will be completely immersed in the Irish language and its culture from the moment they arrive. Modern teaching techniques are used by our staff to help all students reach their maximum potential. Total immersion has been proven without doubt, the most effective method for language attainment.